SRPSKI POKRET OBNOVE

GRADSKI ODBOR NOVI SAD

Omladina SPO

Od samog početka svog delovanja u Novom Sadu, Srpski pokret obnove okupljao je pod svojom zastavom mlade ljude čija je energija, bunt i težnja ka boljoj budućnosti umnogome doprinela promeni režima devedesetih. Organizovani pod imenom Srpski omladinski pokret obnove (SOPO), mladi su uspeli, a uspevaju i danas da kroz svoje delovanje pokažu i ono drugo, lepše i iskrenije lice politike.

Kroz niz aktivnosti zabavnog, edukativnog ali i oštrijeg političkog karaktera, kao i svojim uključivanjem u društveno-politički život grada, skrenuli su pažnju na probleme i interesovanja mladih.

SOPO okuplja mlade ljude starosti između 18 i 28 godina. Predsednik je Vuk Piljić, zamenici Željko Blagojević i Milan Kovačević, potpredsednik Dragan Milićević, sekretar Jovana Kljajić. Portparolka SOPO-a je Jelena Potkonjak.

Pauze prave samo da bi uzeli dah i krenuli u nove pobede. Pod jakim i stabilnim liderima i SOPO se formirao u organizovanu celinu koja okuplja vrednu i obrazovanu omladinu željnu napretka ne samo Srpskog pokreta obnove, već i cele Srbije.

Kao dokaz svoje veličine i istinoljublja, omladina Srpskog pokreta obnove jednom godišnje održava memorijalni turnir u slavu Milana Nikolića, kao najmlađeg  člana podmlatka koji je tragično preminuo.

SOPO nikad ne spava, već uvek budno prati  sva  dešavanja i trudi se da održi korak sa svetom. Ne pravi razliku među svojim članovima i već godinama uspešno funkcioniše pod parolom „Svi smo jednaki“.