SRPSKI POKRET OBNOVE

GRADSKI ODBOR NOVI SAD

Odbornička grupa Srpski pokret obnove

  • Branka Bežanov Predsednica Odborničke grupe Srpski pokret obnove,
    Potpredsednica GO SPO Novi Sad, diplomirani ekonomista – master
  • Saša Novaković – Član Odborničke grupe Srpski pokret obnove, strukovni ekonomista
  • Slobodan Tasić – Član Odborničke grupe Srpski pokret obnove, diplomirani ekonomista – master