SRPSKI POKRET OBNOVE

GRADSKI ODBOR NOVI SAD

Izvršni odbor Gradskog odbora SPO Novi Sad

Izvršni odbor Gradskog odbora SPO Novi Sad je konstituisan 19. maja 2015 godine. Izvršni odbor je operativno-politički organ Gradskog odbora koji sprovodi njegove odluke i stara se o radu sekretarijata stranke i svih opštinskih i mesnih odbora na teritoriji grada Novog Sada.